Show 04042021

Фотографията и нейната документална стойност

ФотоФабрика


Какво крият старите чекмеджета, прашните куфари или изхвърлените фамилни архиви – често пъти най-ценното им съдържание са пожълтели снимки на забравени образи. За познавачите това е рядък шанс за възстановяване на миналото. Защото едно от най-ценните качества на Фотографията е нейната документална стойност.


Дата

04.04.2021

Фотографията и нейната документална стойност

Радиопредаване "ФотоФабрика - Факт и Фикция", 04.04.2021 г.Какво крият старите чекмеджета, прашните куфари или изхвърлените фамилни архиви – често пъти най-ценното им съдържание са пожълтели снимки на забравени образи. За познавачите това е рядък шанс за възстановяване на миналото. Защото едно от най-ценните качества на Фотографията е нейната документална стойност.

Гости на предаването „ФотоФабрика – факт и фикция“ тази неделя са именно ценителите на фотографията като документ – Любомир Юруков – историк, издател и главен редактор на сп. „Минало“, и Иван Бакалов – журналист, фотограф, в продължение на 30 години преподава пресфотография във Факултета по журналистика.