Show unnamed  1

Изложба

Хората, които…


Външна и онлайн изложба

Изложба

Хората, които…


Хората, които обикновено не говорят много, защото имат работа за вършене, са и тези, които останаха разделени от професиите си по време на извънредното положение. Пилот, който не може да лети. Учител, който не може да преподава. Музикант, който не може да свири пред публика. Десет житейски истории, разказани през професии, които зависят пряко от възможността да сме заедно.

Очаквайте повече информация!