Внимание, внимание

Важно съобщение за всички, които се занимават с фотография. BMW и едно от най-популярните училища за визуални изкуства в света – GOBELINS в Париж, продължават своето сътрудничество и обявяват конкурс в търсене на следващия лауреат на наградата на автомобилния концерн.

Търсят се млади, креативни фотографи, отворени към експерименти, технологии и иновации. Перфектният кандидат ще трябва да предложи свежия си поглед и смело да интерпретира мотива за света и неговото вечно движение.

GOBELINS дава базата си, а BMW подкрепя всичко финансово, за да се създадат впечатляващи проекти, които ще ни спрат дъха и тока.

Всички, които имат интерес, трябва да изпратят биография, презентация на артистичния си подход, няколко завършени работи и кратко описание на проекта, който възнамеряват да реализират в рамките на стажа в GOBELINS.

Това трябва да стане до 4 април, а резултатите ще бъдат обявени през юни в рамките на фотографския фестивал в Арл, Франция.

Повече информация тук, тук и тук.

May I have your attention, please

We have an important message for everyone who is taking photography serious. BMW and GOBELINS – one of the best schools of visual arts in the world – continue their collaboration in searching the next laureate of BMW Residency in GOBELINS.

The automobile company and the school of arts are looking for young, creative photographers who are open for experiments, technologies, and innovations. The perfect candidate would have to offer their fresh vision and interpretation of the motive for the world in its unstoppable motion.

GOBELINS is providing anything for completion of intended project and BMW is covering the financial part.

Anyone who’s interested should send their biography, presentation of their general artistic approach, one or two series of completed works, and short description of the intended project.

The deadline is April 4 and the winner will be announced in June at the photographic festival in Arles, France.

For more information check here, here and here.