Магнум те търси

Ако си жена под 30, занимаваща се с фотография, и в главата ти се върти онзи документален проект, за който все не достига финансиране, време и мотивация, по-добре виж какво предлагат приятелите от Магнум.

По същество това са едни 5 000 долара като стипендия на името на легендарната Инге Морат. Те сe дават на едно момиче, което заспива и се събужда с мечтата за своя важен, дългосрочен фотографски проект.

Ако това си ти, кандидатствай за наградата до 30 април. Повече информация и форма за кандидатстване ще намериш тук.

Успех.

Снимка: Public Domain Images – PIXNIO

(English below)

Magnum Is Calling

If you are a woman photographer under 30 and your brain is occupied by that documentary project that you always have no money, or no time, or no motivation for, look at the proposal of these pleasant Magnum people.

In essence this is a grant of 5000$ named after the legendary Inge Morath. This money will be given to one young woman who is falling asleep and waking up dreaming for her great, long-term photography project.

If that girl happens to be you, apply for that grant until April 30. More information and application form could be found here.

Good luck.

Photo credit: Public Domain Images – PIXNIO