Фотомаратонци от всички страни… ясно ви е какво трябва да правите

На 2 юни, за трета поредна година, София ще си има истински фотомаратон, в който се търси най-добрата снимка по зададена в същия ден тема. Организацията на този фотографски празник (по пример на колегите спортни коментатори, които не присъстват на мач, а на “футболен празник”) никак не е лесна, но пък и винаги има недоволни. Въпреки това вече няколко години Фотофабрика дава мило, драго и каквото друго ѝ е останало, за да ни има на картата на световните фотомаратони.

Състезанието е измислено през 80-те в Мадрид и оттогава почва маратонското си бягане из целия свят. Общо взето, суперпроста и, съответно, гениална концепция: едни хора, които много обичат (а и могат) да снимат, се събират в една чудна утрин в уречен час на уречено място, теглят тема/теми, по които ще ловуват снимки цял ден, после се връщат и ги предават на организационния екип. Важно е снимките да са чисти и неопетнени от всякаква външна намеса и дообработка.

Няма смисъл от шмекеруване, ще се разбере.

На вниманието на онези ентусиасти, на които софийският фотомаратон ще им е крайно недостатъчен, предлагаме един сайт, където кротичко се изброяват предстоящите фотомаратонски състезания по света. Така, де, фотомаратонският туризъм си е съвсем в реда на нещата. Особено като се има предвид, че тазгодишните награди в нашия фотомаратон са екскурзии до Мадрид и Прага.

Photomarathoners of the world… you know what you have to do

Sofia is glad to welcome its third in a row Photomarathon, this year on June 2. As usual, we are looking for the best picture on a topic, that is chosen in the exact same day as the competition. The organisation of this photographic feast* is as hard as you think and beside that we are surrounded by people who claim to know how to do it better, but they never do. So, Fotofabrika is doing its best, and more, in order to put Bulgaria оn the world photomarathon’s map.

The first photomarathon in the world was held in Madrid in the 80s and since then this competition continues its marathon run around the globe. The idea is simple and genius: people who love taking pictures (and know how to do it) come together on a fixed place in appointed time, draw a topic, go hunt for the best picture, than come back and hand out their pictures to the team. Photographs should be clean and untainted of any outside interference – it is a must.

There is no point in cheating, it will become clear.

To the attention of these enthusiasts who will find Sofia photomarathon extremely insufficient: here is a website which follows every photomarathon in the world. We think that photomarathon tourism is a thing now and that is why our prizes this year are trips to Madrid and Prague.

  • We are taking as an example our colleagues soccer commentators which are commenting on a ‘soccer feast’ not on a soccer match.