От другата страна на черната дупка

Доскоро се смяташе, че от черна дупка излизане няма. Но малко преди да почине, брилянтният Стивън Хокинг сподели теорията си, че черните дупки изобщо не са толкова черни, колкото изглеждат, и не само че има път навън, ами той би могъл да води и в друга вселена. Затова неговият съвет към всички, които се чувстват като в черна дупка, беше: “Продължавайте да вървите.”

Понякога фотографията дава сили, за да се търси пътя навън от личната черна дупка. Едно портфолио, което видяхме наскоро в The Eye of Photography, ни напомни това.

Попаднахме на фотографска серия на Ан Колър. С нея фотографката се опитва да се справи с диагнозата “анорексия”, която дъщеря ѝ – все още тийнейджър – чува през миналата година.

Снимките може да се видят тук. Повече за Ан – в нейния уебсайт.

Throughout the Black Hole
Until recently black holes were considered something that doesn’t have a way out. But few months before his death brilliant Stephen Hawking shared his theory that the black holes ain’t that black, as they may seem, and they have an actual way out, furthermore this grand exit could be in another universe. That is why his advice to anyone who feels like they are trapped in a black hole, was: “Keep on going.”

Sometimes photography is the thing that can give people strength in finding the way out of their personal black holes. A portfolio that we’ve recently came upon in The Eye of Photography reminded us of that.

We came across a photographic series of Anne Kohler. With these pictures the photographer is trying to deal with the diagnose “anorexia" that her daughter – still a teenager – hears last year.

The photographs could be seen here. More about Anne – in her website.