Разказ за Несебър

Съвсем в духа на започналото вече с пълна сила лято в галерия Synthesis тече изложбата "Разказ за Несебър". Над седемдесет сребърно-желатинови фотографии от арх. Николай Попов ни пращат на морето в края на 50-те и началото на 60-те години.

Изложбата е показана за първи път през 1961 г. и, както пише кураторът ѝ Георги Лозанов, "е точно обратното на ширещата се тогава фотопропаганда на новия живот. Тя разкрива, че животът в своята спонтанност и естественост не може да бъде нов, а е все същият."

Добре е да се види този някога възможен живот по онези така любими места и да се опитаме да не забравяме, че животът се разкрива в задните дворове, както е казал поетът.

Изложбата е част от Месеца на фотографията и продължава до 19 юни.

Снимка: арх. Николай Попов

Nesebar Story

The summer is already in full swing, and the Synthesis Gallery is setting the mood with an exhibition called “Nesebar Story”. Over seventy silver gelatin photos offer to transport the audience to the Bulgarian seaside of the late 1950s and early1960s.

The photographic series was first exhibited in 1961; as the curator Georgi Lozanov points out, it was the exact opposite of the ubiquitous photographic propaganda that used to promote “the new life” under socialism. It demonstrated that life, in its spontaneity, is never new, that it is
always the same.”

It is good to see this life that used to be possible in those beloved places – and try to remember that life reveals itself in the backyards, as the poet has said.

The exhibition is part of the Month of Photography and will be open until 19 June.