Да мръднем някъде на юг...

Даваме си сметка, че в последните години, когато ни замирише на море, обикновено е от юг, а не от изток. Прощаваме си все по-стабилната паралелна връзка с Егейско море, мием съвест със спомени от Черно море, жулещи като сол за текила по зачервена кожа, и продължаваме нататък, обичайно в посока Кулата.

Този път обаче вместо да се примирим с традиционното: Халкидики, Офринио, Тасос и компания, ще мръднем още по̀ на юг – към Атина, защото има по-малко от месец до края на Атинския фотографски фестивал, а ние никак не искаме да го пропуснем.

Фестът е с 30-годишна история, в която е пълнил изложбени зали със снимки от гръцки фотографи и техни колеги от целия свят. Мисията му е да популяризира естетиката, която добрата фотография налага – какво повече...

Тази година Атина отново е поле за среща и на млади, и на утвърдени фотографи, а събитията са тонове и се налага да бъдат прегледани предварително и достатъчно обстойно тук. Ако решим да импровизираме и да си заплюем какво да гледаме на място, рискуваме да останем изгубени в превода, в програмата и във времето, което, клетото, няма да стигне за нищо.

За финал трябва да кажем, че Атинският фотографски фестивал е до 29 юли, а самата Атина е на, има-няма, 700-800 км – чудесно лятно пътешествие с културна програма и стабилен приключенски потенциал.

Снимка: Jaakko Kahilaniemi
100 Hectares of Understanding

English below

Let's Go Down South

We are absolutely aware that in the last few years when it's time for sea vacation it's not about the East, but the South. We are trying to forgive ourselves cheating on Black Sea with Aegean Sea, we are cleaning our dirty conscience with Black Sea memories that stinks like salt for tequila drinking on sun burned skin, and we are moving on, usually, heading to Kulata.

But this time we are not settling for the well-known places like Halkidiki, Ofrinio, Thasos, etc., and we are heading even more South – to Athens, because it is less than a month untill the end of this year's Athens Photo Festival and we just don't want to miss it.

The festival has 30 years and a lot of exhibitions behind its back. Its mission is to popularize good photography aesthetics showing works of Greek and world photographers.

Again Athens is a meeting point for experienced and young photographers. The exhibitions are such an amount that they need to be researched thoroughly in advance. You could do it here. If you skip this research you probably will get lost in translation, in the programme, and in time, which won't be enough.

In conclusion we have to say that Athens Photo Festival will end on July 29, and Athens is 700-800 km away from here – a wonderful summer trip with cultural programme and great adventure potential.

Photography: Jaakko Kahilaniemi
100 Hectares of Understanding