Антонио Георгиев, който не се е разделял с фотоапарата от дете

Победител във Фотомаратон 2018

Познаваме кадъра, с който спечели, но не познаваме човека зад фотоапарата. Може ли да ни разкажеш накратко за себе си?
Казвам се Антонио Тодоров Георгиев, на 53 години съм, от София. Работя като държавен служител и обичам уличната фотография.

Спомняш ли си първите мигове с фотографията?
Първите стъпки във фотографията направих вкъщи. Баща ми имаше фотоапарат „Зоркий 4“ и копирен апарат „Упа-3“. Копирният апарат се събираше в едно куфарче. Когато се стъмваше, баща ми сглобяваше Упа-та, слагаше ваните, запалваше червения фенер и магията започваше. И от този момент до днес не съм се разделял с фотоапарата.

Защо реши да участваш във Фотомаратона?
Няколко години подред имах желание да участвам, но събитието се провеждаше в събота. Беше ми неудобно, защото в събота все се отработваше някакъв празник. За първи път миналата година имах възможността да участвам.

… И спечели една от двете големи награди. Разкажи ни за кадъра, с който хвана окото на журито. Даваше ли си сметка, че всъщност правиш снимката за награда?
Темата ми се видя доста зловеща (темата на Фотомаратон 2018 беше “Раздяла”, бел. ред.) и затова първото ми хрумване беше Траурният парк. Снимането там се оказа доста трудно: имаше охрана, хората се криеха, щом виждаха фотоапарат и всеки от тях таеше много скръб по някой починал близък… Не знаех какво точно търся, но минавайки по пътеката между гробовете, кадърът блесна пред мен.
34321423_768519216687579_309935942569820160_oⒸАнтонио Георгиев

А сега за наградата. Твоята беше пътуване до Мадрид. Разкажи ни как мина.
Пътуването беше приятно, времето – хубаво. Бях в националния музей „Прадо“,“Рейна София“, парка „Ретиро“, Кралската ботаническа градина и Двореца на краля. Мадрид е великолепен град, спомена за който никога няма да забравя. Направих и доста интересни кадри.

И последно: ще те видим ли на следващия Фотомаратон и какво ще кажеш на тези, които се колебаят дали участват?
На следващия Фотомаратон бих присъствал за забавление. Това е много хубава инициатива и благодаря на ФотоФабрика за великолепното преживяване. Горещо го препоръчвам на почитателите на фотографията. Там се завързват много нови запознанства и се създават приятелства.

Антонио беше в Мадрид от 26 до 29 септември с подкрепата на Институт Сервантес. Още снимки от пътуването му има тук.
For English scroll down

_ATG9095-
_ATG9656f
_ATG9123-
_ATG8404-

Antonio Georgiev who’s been with a camera in his hand since he was kid
A winner in Photomarathon 2018

We already know your winning picture, but we do not know the man behind the camera. Could you tell us more about yourself?
My name is Antonio Todorov Georgiev, 53, from Sofia. I work as a state official and I love street photography.

Do you remember your first moments taking pictures?
My first steps in photography were at home. My father used to have camera Zorki 4 and UPA-3 enlarger in a suitcase. When it was getting dark outside my father would open the UPA, set the developing tanks, turn on the red lamp and the magic would begin. From this moment on I have never parted with the camera.

Why did you decide to participate in Photomarathon 2018?
I have been wishing to participate in the Photomarathon for quite some time, but the event was taking place on working Saturdays which was totally inconvenient for me. Last year I had the chance to participate in the Photomarathon.

…And you won one of the two grand prizes. Could you tell us more about your picture? In the moment of making did you know that it is going to be a winning photography?
I thought the topic was a little bit ill-boding (the topic of Photomarathon 2018 was “Separation”) and the first thing that came to my mind was visit to the cemetery. Taking pictures there could be very difficult: there are guards everywhere, people were hiding away from the camera, everybody was dealing with his own grief… I didn’t know what I am looking for. But in a short moment when I was walking down the alley along the tombstones the frame just flashed in front of me.
34321423_768519216687579_309935942569820160_oⒸAntonio Georgiev

Let’s talk about the prize. Yours was trip to Madrid. Tell us about it.
The journey was fine, the weather was nice. I visited Museo del Prado, Reina Sofia, El Retiro park, Royal Botanical Garden and the Royal Palace. Madrid is gorgeous city and I will keep memories about it forever. I took some very interesting frames, too.

Will we be seeing you at the next Photomarathon?
I think I would go for fun not to compete. It is a great event and I am really grateful to Fotofabrika for the wonderful experience. I warmly recommend it to photography aficionados. Among other things Photomarathon is a place for making new friends.

Antonio was in Madrid from 26th to 29th of September with the support of Instituto Cervantes. More pictures from his trip here.