Photobuster

You are busted! е фраза, може би вече улегнала в поп културното ни подсъзнание с идеята, че нещо си сгафил и са те хванали натясно. Момчетата от италианската фотографска групировка Cesura обаче по съвсем друг начин си представят това “залавяне на място”. Изложбата им Photobuster в Палермо, очевидно заиграваща се освен с всичко останало и със значението на английския глагол bust, е тоталното разкостване на града на съставните му части – хората.
IMG_0814
От 20 октомври до 2 ноември местни герои и гости на сициалианската столица видяха града през очите на десетима фотографи и визуални артисти, обединили усилия и умения, за да го покажат такъв, какъвто е успял да им се разкрие в десетте дни, в които снимат. И най-важното е, че липсват стереотипните за Палермо изображения на момченце с пистолет, гледащо лошо към обектива – фотография, в която изострената чувствителност на зрителя непременно вижда миналото на едно дете и бъдещето на един мафиот.
IMG_0815
Въздъхваме с облекчение, че такива клишета не се навъртат около момчетата от Cesura, не само защото това прави проекта им още по-ценен, а и защото искрено се надяваме да не видим такива стереотипизации и по време на техния Photobuster в София. Да, Cesuralab ще бъдат част от програмата на шестия фестивал ФотоФабрика и ще сканират с обективите си София в рамките на десет дни. После, както и в Палермо, очакваме провокативни намеси в градска среда и изложба, която да ни покаже града такъв, какъвто не сме го виждали досега.
Петимата фотографи от Cesura идват по покана на куратора на ФотоФабрика Фелия Барух, която беше един от зрителите на приключилата съвсем скоро изложба. Ето първите ѝ впечатления, мотивирали я незабавно да покани Cesura:
IMG_0816
“Хареса ми, че десетима фотографи с много различни визии и естетика са се скъсали от бачкане и са създали продукт, който е отвъд класическите виждания за Палермо. Бързо, умно, евтино, кратко и ясно. Веднага ми хрумна идеята, че може да се направи и в София, защото ще е крайно интересно да я видим през техните очи.”
IMG_0821-1
И ето, че това е факт. Cesura ще снимат от 10 до 20 май 2019 г. в София и ще открият изложбата си за града ни на 21 май 2019 г.
For English scroll down

Photobuster

You are busted! is a phrase that had already infused our pop cultured subconsciousness with the idea that you had been doing something wrong and had been caught while doing it. But the guys from the Italian photo group Cesura are seeing this kind of “busting" differently. Their exhibition Photobuster in Palermo (obviously playing with the word “bust” along with everything else) totally breaks the city into its constituent parts – the people.
IMG_0814-1
From October 20 to November 2 local heroes and guests of Sicilian capital saw the city through the eyes of ten photographers and visual artists. They have united their efforts and skills in presenting the city the way they saw it in these ten days photo shooting.
The most important part is that in their work there is no place for stereotypical imagery from Palermo, for instance little boy with a gun looking mischievously to the camera. In such a photography the viewer with their sharpened sensitivity would probably see the past of a child and the future of a mobster. But Palermo doesn’t need that kind of sensitivity.
And we breathe a sign of relief that such cliches don’t stick around these Cesura guys. And it is not only because this makes their project more valuable, but also because we truly hope that we are not going to see that kind of stereotypisation during their Photobuster shoot in Sofia. Yes, Cesuralab are going to be part of sixth FotoFabrika festival and will scan Sofia with their cameras for ten days. After that, just like it was in Palermo, we are going to see provocative urban interventions and exhibition which aim to show us our city in a way we have never seen it before.
IMG_0815-1
Yes, five photographers from Cesura team are coming to Sofia at the invitation of FotoFabrika’s curator Phelia Barouh, who was one of the viewers of their exhibition in Palermo. Here are her first impressions that motivated her to invite Cesuralab to Sofia:
IMG_0816-1
“I really liked the fact that ten photographers with different visions and aesthetics had been working so hard to create a product which is way beyond classic ideas for Palermo. Fast, clever, cheap, brief and clear. I immediately got the idea to invite them to Sofia because I think that it will be extremely interesting to see the city through their eyes.”
IMG_0821-2
And now it’s a fact. Cesura are going to photo shoot in Sofia from May 10 to 20, 2019 and they will open their exhibition on May 21, 2019.