By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Blog

20.4.2021

FF in school

ФотоФабрика влиза в българските училища, за да разкаже на учениците за Холокоста със специален дигитален продукт. Целта е младите хора да научат повече за миналото и да осмислят отражението му върху настоящето.
Образователният модул за избиването на 6 милиона евреи през Втората световна война е част от проекта на ФотоФабрика „Седмият милион“ и ще помогне на преподаватели, изследователи и учители по история, литература, изобразително изкуство да възпитат у младите хора нетърпимост към всички форми на национализъм.
Образователният модул на „Седмият милион" включва:

  • видеоразказ на Ивет Анави, автор на сборници за историята, обичаите и културата на сефарадските евреи, за сблъсъка й с истинския фашизъм и с Холокоста през 1938 година, когато отива да учи фармация в Страсбург
  • видеоразказ на Виктор Барух - единственият българин, присъствал на процеса срещу Адолф Айхман - разказва за Холокоста, за манифестацията на 24 май 1943 година срещу депортацията на българските евреи и за времето в наказателните еврейски трудови лагери
  • видеоразказ за инсталацията „Седмият милион“, съчетаваща серия фотографии на Фелия Барух, направени през 2020 г. в най-голямото европейско гробище – лагерът на смъртта Аушвиц-Биркенау с аудио, видео и сценографски намеси на Момчил Алексиев
  • видеопредставяне на артинсталацията „Седмият милион“ с исторически факти за Холокоста
  • видеопредставяне на кампанията We remember в памет на жертвите на Холокоста с архивни кадри. Видеото е на Световният еврейски конгрес и е създадено специално за Международния ден в памет на Холокоста.
  • азбучен речник на основните термини, свързани с Холокоста
  • методически насоки за използване на предоставените материали
  • насоки за използване на видео съдържанието.
    Всички материали от „Седмият милион“ са достъпни тук.

Проектът „Седмият милион“ е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.