By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Blog

28.12.2020

FF virtual and real

ФотоФабрика - Реална и виртуална развива досегашните форми и канали за дигитално представяне на фестивала, прибавяйки към съществуващата платформа ново оперативно критическо и актуално визуално съдържание чрез ВР презентации на основните събития през 2020 година и материали, анонсиращи следващия фестивал.

107083633_1321507924722036_6630899415524422733_n

Виртуалният тур на изложбата Мементо Мори, може да видите тук.

107538761_1324866894386139_8288651964077158028_n

Виртуалният тур на изложбата Palermo. Box. Me., може да видите тук.

Проектът е финансиран от НФК.