By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Blog

26.1.2021

Holocaust is possible

За всекидневното зло на забравянето от Марта Монева

Твърдението ми не е абстрактно. Живея от почти три десетилетия в страната, люлка на Холокоста. Обикновено в люлката се раждат добродетели, но и злото е родено и люляно някъде.

Злото е банално, казва Хана Аренд. Съгласна съм с нея. Понякога си задавам въпроса на какво биха били способни хората около мен, ако ги оставиш или промениш законодателството.

Децата от кварталното училище лъскат периодично Stolpersteine, месинговите павенца, вградени в тротоарите пред домовете, от които са откарани и после избити евреи. Кметствата на Мюнхен и Париж отказват да позволят монтажа им, засега.

Точно където е била синагогата в моя град до Кристалната нощ, сега преминава оживена улица. Изумително градоустройство - път през храма, по две ленти във всяка посока. Преди 10 години градът издигна и мемориал в допълнение - две символични стени с имената на избитите евреи и по средата ежедневно хиляди автомобили.

Холокостът е възможен.

от Марта Монева

Фотографският фестивал ФотоФабрика открива осмото си издание с инсталация Минута мълчание (част от проекта Седмият милион) на 27 януари – Международният ден в памет на жертвите на Холокоста.