By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Blog

14.2.2021

Phelia

Снимките от „Минута мълчание“ (част от експозицията „Седмият милион“) направих през миналата година, по време на посещението ми в Аушвиц. Отидох в лагера на смъртта с делегация на Световния еврейски конгрес, а задачата ми беше да снимам лицата на делегатите. В този ден обаче светлината и енергията там бяха впечатляващи. Получиха се красиви кадри на разстроени посетители, но аз избрах да няма хора. Както в светлината, така и в дърветата имаше нещо толкова едновременно живо и умряло, че реших да направя снимки, лишени от всякакъв живот. Това не ми се е случвало – да снимам с поглед назад, по принцип се опитвам по-скоро да запечатам мига. Но светлината в Аушвиц беше такава, каквато е била преди 80 години. Денят беше сякаш по поръчка за фотография. И така започнах да снимам мястото без хора – абсолютно случайно и с поглед, отправен към миналото.
За мен преживяването на лагерите на смъртта беше очаквано. Знаех, че е брутално и предполагах, че енергията се усеща толкова силно. Това, което може би ме изненада бяха дърветата, които сякаш плачеха. Деня, в който посетих лагера имаше мъгла и усещането беше разтърсващо. Затова замислихме и инсталацията „Седмият милион“ не просто като изложба със снимки. Искахме да се намесим повече в сетивата на посетителя. Светлината върху филмовите ленти в Експозицията за национално помирение пада надолу, като падащите жертви на Холокоста. Звукът напомня на шум, горене… Мястото само по себе си е много въздействащо, а и температурата също помага за преживяването. Не се опитахме да пренесем Аушвиц в гарнизонното стрелбище, а да направим микс от двете. Затова поставихме голямата фотография зад релсата, на която са били разстрелвани осъдените. Опитахме се да се намесим в пространството по деликатен начин. Искахме да си играем повече със звук, температура, тъмнина. Също като Аушвиц, гарнизонното стрелбище носи своя енергия, и тя е много силна. Така стигнахме до симбиозата между пътя, който се извървява до разстрела и разказа за Аушвиц… Защото Холокостът не трябва да се споменава само в деня на Холокоста. За него трябва да се напомня по-често, най-вече, за да не се повтаря подобен геноцид. Избити са 6 000 000 евреи по брутален начин. Хората са мълчали, и са си затваряли очите. Знанието за това е изключително важно, за да сме наясно на какво сме способни ние, хората. И не, това не е част от еврейската история, това е част от човешката история.