Като натиснете върху „Приемам всички бисквитки“, вие се съгласявате със съхраняването на бисквитки на вашето устройство, за да подобрите навигацията в сайта, да анализирате използването на сайта и да подпомогнете нашите маркетингови усилия. Вижте нашата Политика за поверителност за повече информация.

Политика относно бисквитките

Политика относно бисквитките

Последна промяна: 02.03.2022 година


Добре дошли в www.fotofabrika.org ("Уебсайтът" или„Интернет страницата“), който се управлява от Фондация „Фотофабрика“(наричано за краткост по-нататък „ние“, „нас“) и е достъпен в цял свят. 

Моля да прочетете тази политика относно бисквиткитевнимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпросиотносно настоящата политика относно бисквитките, моля да се свържете с нас на: hello@fotofabrika.org.

Фондация „Фотофабрика“, е организация с идеална цел, с ЕИК: 176701478,със седалище и адрес на управление в  гр.София, П.К.1000, ул. Солунска No 57, електронна поща: hello@fotofabrika.org и интернет страница: www.fotofabrika.org


1. Какво представляват„бисквитките” и по какъв начин гиизползваме? 

Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат отуеб сайтовете до компютъра или устройството на посетителя и се съхраняват въвфайловата директория на браузъра (InternetExplorer, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Chrome и др.), който посетителят използва.Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване напосетителя при следващо посещение на уеб сайта и подобряване нафункционалността на сайта и работата с него. Тази информация най-често включва:адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят имадостъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страна илиград); вид на устройството, от което посетителят осъществява достъп доплатформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид наоперационната система; вид на браузъра; конкретни действия, които сепредприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността напосещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията. За да получитеповече информация отностно бисквитките, моля посетете: www.allaboutcookies.org. 

Ние използваме различнивидове "бисквитки" за следните цели: 

Анализиране наначина на използване на уеб сайта; 
- Установяване наброя на посетителите на уеб сайта; 
- Установяване напродължителността на посещенията на уеб сайта; 
- Осигуряване напо-добро преживяване на посетителите; 
- Отстраняване напроблеми. 


2. Какви видове бисквитки има? 

Съществуват два вида бисквитки в зависимост от времето насъхранение на бисквитките на устройството: сесийни и постоянни. Сесийнитебисквитки са временни бисквитки, които остават на устройството докато не бъдезатворен браузъра. Постоянните бисквитки остават на устройството запо-продължителен период от време или докато не бъдат изтрити. Бисквитките можеда бъдат и следните четири вида в зависимост от функциите, които изпълняват: 

Необходима 

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране науеб сайта и за предоставяне на услугите, като позволяват навигирането из сайтаи използване на функциите му, като например се запомнят предходни действия привръщане назад в същата сесия. Поради това посетителите не могат да откажат тезибисквитки, без това да повлияе върху функционирането на уебсайта. 

Анализираща 

Тези бисквитки предоставят информация за това покакъв начинсе използва уеб сайта, като информацията, която се събира е адресна интернетпротокола (IP) на устройството, от което посетителят има достъп до платформата(обикновено се използва за определяне на страна или град); вид наустройството,от което посетителят осъществява достъп до платформата (например компютър,мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид набраузъра;конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници,честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата ипродължителност на посещенията. По този начин имаме възможност да подобрим функционалносттана уеб сайта, за да се осигури по-добро преживяване напосетителя. 

Функционална 

Тези бисквитки се използват, за да се подобри  функционалността на уеб сайта. 

Рекламни 

Тези "бисквитки" се използват за проследяване напосетителите на уебсайта, за да се придобие представа за интересите им набазата на посетените сайтове, за да могат да се предложат подходящи засъответния посетител реклами. 


3. Колко време се пази информацията? 

Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. Присесийните тя се изтрива при затварянето на браузъра, докато постоянните савалидни между два месеца и няколко години. 


4. Какви видове бисквитки се използват на този уеб сайт? 

Списък на бисквитките, които ние използваме на тозиуеб сайте представен в таблицата. 

CONSENT
Описание: Тази бисквитка се инсталира, за да събираинформация по какъв начин потребителите използват сайта.Продължителност: 5999 дни Предназначение: Рекламна бисквитка 

m_stripe
Описание: Тази бисквитка се инсталира, за да събира информацияза вида на устройството, през което се посещава уеб-сайта. Продължителност: 2 години Предназначение: Анализираща бисквитка 

VISITOR_INFO1_LIVE
Описание: Тази бисквитка се инсталира от YouTube.Бисквитката се използва, за да проследи поведението на потребителите, свързанос вградени видеоклипове от YouTube.Продължителност: 180 дни. Предназначение: Рекламна бисквитка 

YSC
Описание: Тази бисквитка е инсталирана от YouTube. Бисквитката се използва, за да следи гледанията на вградени видеа от YouTube. Продължителност: Докато трае сесията Предназначение: Функционална бисквитка 


5. Управление и изтриване на бисквитките Уеб сайтът предоставя възможност посетителите да приемат илиоткажат бисквитките. Настройки от браузъра: възможностите за управление, включително и за изтриване на бисквиткиса налични в използвания от вас браузър. Различните браузъри използват различниначини за деактивиране на бисквитки, като в повечето случаи се намират в менюто„опции“ или „предпочитания“. Също така, вие имате възможност да се запознаете исменюто за помощ на използвания от вас браузър. За деактивиране наанализиращите бисквитки и спиране на Google Analytics от събиране на информацияе необходимо да се свали add-on за деактивиране на Google Analytics. Вие също имате възможност да разберате как да деактивирате Google Analyticsна: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. По-подробна информация зауправлението на бисквитките за различните видове браузъри е налична на следнитеадреси: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ или www.youronlinechoices.com. Вие също имате възможност да изтриете всичкибисквитки, които са запазени на устройството. По-подробна информация за изтриването на бисквитките за различните видове браузъри е налична на следния адрес: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/#gchromex. Освентова, за ваше улеснение, предоставяме директни връзки, където е указано какмогат дабъдат изтрити бисквитките за най-популярните браузъри, катоинформацията занякои от браузърите е предоставена на български език, а за други– на английски език: За посетители използващи браузъра Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored Запосетители използващи браузъра Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer Запосетители използващи браузъра Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg Запосетители използващ браузъра Safari: - за компютър: https://support.apple.com/bg-bg/HT201265 - за таблет и мобилен телефон: https://support.apple.com/bg-bg/HT201265 Запосетители използващи браузъра Microsoft EDGE: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy Запосетители използващи браузъра Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies Следва да имате предвид,че ограничаването и изтриването на бисквитките може да се отрази върху някои отфункциите на уеб сайта. 


6. Управление от трети страни 

Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, коитосе свързват с услуги на трети страни, като „Facebook“ бутон и “Instagram”бутон, както и вградени видеоклипове от “YouTube”. Може да бъде събранаинформация за използването на тези елементи. Също така, когато при използванетона тези бутони, инструменти или съдържание, информацията от браузъра напосетителя на уеб сайта може автоматично да бъде изпратена до третата страна.Уебсайтовете на тези трети страни имат свои собствени политики относнобисквиткитеи е възможно да използват бисквитки, поради което е препоръчителнода се запознаете със съответната Политика относно бисквитките на съответнататрета страна с цел получаване на повече информация. Следва да имате предвид, чеизползвате уеб сайтовете на третите страни на свой собствен риск и ние не носимотговорност за практиките за поверителност на уеб сайтовете на третите страни. 


7. Промени в политикатаотносно бисквитките 

Тази политикаотносно бисквитките може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когатотова се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с новадата „Последна промяна“ в горната част на тази политика относно бисквитките и ще бъде в сила от датата напубликуване.  


8. Контакти В случай, че имате допълнителни въпроси относнонастоящата политикаотносно бисквитките, моля не се колебайте да се свържете с нас на: hello@fotofabrika.org